inflacja

Waloryzacja czynszów jako skuteczna broń w walce z inflacją

Współczesny rynek nieruchomości komercyjnych, a zwłaszcza sektor retail, stanowi niewątpliwie arenę ożywionej konkurencji i nieustannych zmian. W tym dynamicznym środowisku, które wyzwala lawinę wyborów i decyzji, stoją inwestorzy, których kierują dwie nadrzędne troski: maksymalizacja zysków oraz ochrona wartości inwestycji. Jednak w miarę jak światowa gospodarka ewoluuje, a wskaźniki ekonomiczne podlegają wahaniom, na horyzoncie pojawia się nieodłączny gracz – inflacja.

Wybór potencjalnych współinwestorów ma wpływ na bezpieczeństwo i rentowność inwestycji

W dzisiejszej dynamicznie ewoluującej rzeczywistości biznesowej, inwestowanie w nieruchomości komercyjne stało się kluczowym elementem strategii rozwoju. Zarówno dla doświadczonych przedsiębiorców, jak i dla nowych uczestników rynku. W miarę jak globalne trendy gospodarcze stawiają wciąż nowe wyzwania i możliwości, kluczowe staje się określenie skutecznych kryteriów wyboru potencjalnych partnerów biznesowych. Działanie to bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo i rentowność inwestycji.

Nieruchomości komercyjne – dlaczego warto w nie inwestować?

Inwestycje w nieruchomości komercyjne od zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów. Ostatnio modne parki handlowe stanowią jedną z najbardziej atrakcyjnych i najbezpieczniejszych sposobów na pomnażanie kapitału. Wśród różnych rodzajów nieruchomości komercyjnych, parki handlowe cieszą się szczególną popularnością wśród inwestorów.

Inwestowanie w nieruchomości czy lokaty?

Gdy zdecydujemy się inwestować swoje oszczędności, stajemy przed wyborem rodzaju inwestycji. Możliwości jest mnóstwo ale skupmy się na najpopularniejszych. W Polsce więc zajmiemy się porównaniem pomiędzy tradycyjnymi depozytami bankowymi, a inwestowaniem w nieruchomości. Wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe, a także perspektywa, która pomimo zapewnień poprawy sytuacji przez polityków, nie napawa optymizmem. To wszystko prowadzi do tego, że wzbranianie się przed inwestowaniem, jest niejako wyrokiem na nasz kapitał. Czy inwestowanie w nieruchomości zatem jest lekiem na całe zło?

Nie musisz być właścicielem całości

Rozumiemy, że nie każdy inwestor chce lub może pozwolić sobie na zakup całej nieruchomości. Dlatego oferujemy możliwość inwestowania w udziały, co pozwala na dywersyfikację portfela i dostęp do atrakcyjnych inwestycji nawet przy mniejszym kapitale. Dzięki temu możesz czerpać korzyści z rynku nieruchomości, nie będąc jedynym właścicielem obiektu.

Pełna obsługa inwestycji

Benefit Creators oferuje kompleksową obsługę inwestycji nieruchomościowych. Zajmujemy się wszystkim – od analizy rynku i zakupu nieruchomości, przez zarządzanie najmem, aż po bieżącą obsługę administracyjną. Naszym celem jest zapewnienie pełnego wsparcia na każdym etapie inwestycji, abyś Ty mógł cieszyć się zyskami bez konieczności angażowania się w codzienne zarządzanie.

Sieciowi Najemcy

Współpracujemy z renomowanymi, sieciowymi najemcami, którzy gwarantują wiarygodność i regularność płatności. Tego typu najemcy cieszą się stabilną pozycją na rynku, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo inwestycji. Dzięki temu nasi inwestorzy mogą liczyć na pewne i regularne wpływy z wynajmu.

Długoletnie umowy

Zależy nam na budowaniu długoterminowych relacji z naszymi najemcami. Dlatego nasze umowy najmu są zawierane na wiele lat, co zapewnia naszym inwestorom stabilność i przewidywalność przychodów. Długoterminowe umowy minimalizują ryzyko pustostanów i zapewniają ciągłość zysków, co czyni nasze inwestycje jeszcze bardziej atrakcyjnymi.

Przychody podwyższane o inflacje

Nasze inwestycje są zaprojektowane tak, aby chronić Twój kapitał przed utratą wartości na skutek inflacji. Dzięki indeksacji czynszów, Twoje przychody rosną wraz ze wzrostem kosztów życia, co zapewnia stabilny i realny wzrost zysków w długim okresie. To rozwiązanie daje pewność, że Twoje inwestycje będą przynosić satysfakcjonujące rezultaty bez względu na zmiany gospodarcze.