Lokaty ciągle w dół. Inwestowanie w nieruchomości na to receptą?

Spadające oprocentowanie lokat bankowych determinuje inwestowanie w nieruchomości

Co słychać na rynkach?

Ciągle trwamy w fazie, gdzie oprocentowanie lokat bankowych spada. Analiza danych i ofert banków z ostatniego okresu to potwierdza. Oprocentowanie nie jest już tak atrakcyjne, jak chociażby na koniec 2022 roku. IV kwartał 2023 nie przynosi niespodzianek – jesteśmy świadkami dalszego spadku oprocentowania. Prawdopodobnie, nie możemy spodziewać się zmiany trendu w najbliższym czasie. Sytuacja ta stawia klientów banków przed wyborem: akceptować stagnację finansową lub nawet godzić się na straty czy poszukać innej formy lokowania oszczędności. Nasunąć się powinna w takim przypadku równie bezpieczna lecz o wiele bardziej rentowna możliwość – inwestowanie w nieruchomości.

 

Inwestowanie w nieruchomości jako alternatywa?

Szukając alternatyw, warto zwrócić uwagę na inwestowanie w nieruchomości. Ta forma inwestycji oferuje potencjalnie wyższe zyski w dłuższej perspektywie. Można także śmiało powiedzieć, że jest równie bezpieczna co lokaty bankowe. W obliczu spadających zysków z lokat, inwestowanie w nieruchomości może okazać się świetnym wyborem. Trzeba jedynie pamiętać, że w przypadku lokat możemy decydować się na oferty lokat na miesiąc lub dwa. Niestety inwestowanie w nieruchomości to zdecydowanie bardziej odłożona w czasie forma inwestowania.

 

Dlaczego inwestowanie w nieruchomości?

Inwestowanie w nieruchomości oferuje stabilność i najczęściej wyższe zyski. Ponadto to sama historia uczy nas wszystkich, że inwestowanie w nieruchomości zawsze się opłaca. Nawet takie tragedie jak wojny i wszystkie tego następstwa nie zniweczył wartości nieruchomości samych w sobie. Zatem jest to alternatywa dla tych, którzy poszukują bezpiecznej, ale bardziej zyskownej formy inwestycji niż tradycyjne lokaty bankowe. Które w dobie wysokiej inflacji nie będą zdane na spadek wartości nabywczej zainwestowanego kapitału.

 

Prostota i ograniczenia lokat bankowych

Lokata bankowa: prosty sposób inwestowania w nieruchomości

Lokata bankowa to najprostszy sposób pasywnego inwestowania. Jej zaletą jest łatwy dostęp poprzez serwisy internetowe. Proces zakładania lokaty jest uproszczony, schematyczny i przejrzysty. To przyciąga klientów, którzy są ostrożni i nie oczekują wysokich zysków. Dlatego właśnie lokaty to najpopularniejsza forma inwestowania w Polsce. Ale czy można lokaty nazwać inwestycją w obliczu gdy oferowane odsetki pomniejszone o podatki nie pokrywają tego jak straty przynosi wysoka inflacja?

 

Ograniczenia i wyzwania lokat bankowych

Mimo oczywistych zalet, obecna sytuacja ekonomiczna wymusza poszukiwanie alternatyw dla lokat bankowych. Spadek oprocentowania oznacza mniejsze potencjalne zyski, a na poprawę w najbliższym czasie nie ma co liczyć. Klienci muszą wybrać między inwestycyjną stagnacją a poszukiwaniem bardziej opłacalnych opcji. Takich, które przyniosą przede wszystkim bezpieczny przychód, a zarazem jego rentowność będzie znacznie większa.

 

Poszukiwanie alternatywnych form inwestowania. Inwestowanie w nieruchomości?

Jest rozwiązanie!

Inwestowanie w nieruchomości jest atrakcyjną alternatywą dla lokat bankowych. Oferuje możliwość wyższych zysków przy odpowiednim zarządzaniu ryzykiem. Niestety rynek inwestowania w Polsce jest bardzo konserwatywny. Niezwykle trudno jest przekonać osoby od lat zakładające lokatę za lokatą do tego aby wyjść ze swojej strefy komfortu. Jesteśmy natomiast przekonania, że warto, zawsze warto podejmować decyzje i coś zmienić, w szczególności jak ryzyko start jest na zbliżonym poziomie. Warto zatem bliżej przyjrzeć się tej opcji.

 

Gdy lokata bankowa traci sens

Przekonanie inwestorów do zmiany strategii jest trudne, lecz możliwe. Z czasem, w obliczu malejących zysków, nawet zagorzali fani lokat dostrzegą, że ta forma inwestowania traci sens. Co prawda dużo jeszcze czasu upłynie ale zakładamy, że coraz więcej osób zacznie szukać bezpiecznych i łatwych w obsłudze alternatyw. Już zaczynamy obserwować bardziej wzmożony ruch jeśli chodzi o zapytania w sieci o tą formę inwestowania.

 

Poszukiwanie bezpiecznych alternatyw inwestycyjnych

Inwestorzy coraz częściej poszukują bezpiecznych i pasywnych alternatyw dla lokat bankowych. Zwracają uwagę na opcje oferujące wyższą opłacalność. W tym kontekście, inwestowanie w nieruchomości komercyjne nabiera znaczenia. Warto zatem zainteresować się ofertą już teraz. Pozwoli to na wybór oferty spośród wszystkich dostępnych teraz, zanim zostaną one przebrane. Rynek jest dynamiczny i nikt nie wie w którym momencie i za sprawą jakiego zdarzenia nagle zainteresowanie przekuje się w decyzję, co uszczupli ilość atrakcyjnych ofert.

 

Inwestowanie w nieruchomości komercyjne jako rozwiązanie

Inwestowanie w nieruchomości komercyjne, szczególnie w sektorze retail, jest atrakcyjną alternatywą. Jak brzmi znane wszystkim powiedzenie 'im dalej w las tym więcej drzew’ nie inaczej jest z rynkiem inwestowania w nieruchomości. Jednak od lat specjalizujemy się w wąskim rynku inwestowania w nieruchomości komercyjne. To odporny na zwirowania na rynku sektor branży, który przynosi stabilne, wysokie i bezpieczne korzyści finansowe. Korzystanie z doświadczenia firm specjalizujących się w tej branży, takich jak Benefit Creators, może być kluczem do sukcesu.

 

 

Prostota i bezpieczeństwo – inwestowanie w nieruchomości

Inwestowanie w nieruchomości jest proste?

Wiele osób zastanawia się, czy inwestowanie w nieruchomości komercyjne jest rzeczywiście proste. Oczywiście w swojej prostocie nie może dorównać zakładaniu lokaty bankowej, ale czy umówienie się na spotkanie jedno albo dwa to jest trudność? Zdecydowanie nie. Dużą część szczegółów można ustalić przez telefon. Oferty są napisane bardzo prostym językiem, tak aby klient mógł wszystko dobrze zrozumieć.

Kluczowe czynniki bezpieczeństwa inwestycji

Bezpieczeństwo inwestowania w nieruchomości można rozłożyć na trzy aspekty, które na nie wpływają. Pierwszy to doświadczenie. Doświadczenie w inwestowaniu znacznie przyczynia się do sukcesu inwestycji. Warto dlatego korzystać z usług firm taki jak Benefit Creators, która zarządza kapitałem swoim i klientów od 2012 roku. Drugim aspektem jest stabilność branży, która bierze się ze współpracy z wiodącymi partnerami w swoich branżach. Ponadto należy zawsze pamiętać, że historia nie pamięta spadku cen nieruchomości, a to bardzo ważne. Należy się także liczyć, że ten trend co najwyżej lekko spowolni, chociaż i na to się na razie nie zapowiada. Trzeci to wiarygodność i dobór właściwych partnerów, ma to fundamentalny wpływ na poczucie bezpieczeństwa inwestora, który pozwala mu cieszyć się z profitów, inwestowania na które się zdecydował. Nie musi się obawiać i zajmować na co dzień tym co się dzieje z nieruchomością, gwarantują to właśnie wiarygodni i i stabilni partnerzy inwestycyjni.

 

Nieruchomości komercyjne jako element inwestycji, ale czym one są?

Definicja nieruchomości komercyjnej

Nieruchomość komercyjna to zazwyczaj budynek, lokal handlowy lub działka. Kluczowe jest to, że generuje ona zyski z umów najmu. Najemcy to często firmy, które nie posiadają własnej przestrzeni do działalności. To sprawia, że nieruchomości komercyjne są atrakcyjnym obiektem inwestycyjnym. W skrócie można powiedzieć, że jedna firma ma towar a druga go potrzebuje. Towarem jest tutaj nieruchomość. Zatem jedna firma płaci drugiej za to dobro, którego potrzebuje.

 

Dlaczego firmy wynajmują, a nie kupują nieruchomości?

Firmy często wolą wynajmować nieruchomości, zamiast inwestować w zakup. Daje to elastyczność w zmianie lokalizacji. To ważne zwłaszcza, gdy wymogi biznesowe się zmieniają. Ponadto nie każda firma może sobie pozwolić na zakup nieruchomości. Jest to także wygodne z punktu widzenia wynajmującego, tylko okres wypowiedzenia dzieli go od zmiany obiektu. Należy także pamiętać, że ze względów podatkowych może być to opłacalne. Na końcu należy pamiętać, że niektóre firmy nie chcą rozbudowywać swoich struktur w tym kierunku i generować kosztów, gdy mogą to zlecić innej firmie i wymagać efektów ich działania. Inwestowanie w nieruchomości komercyjne oferuje stabilność zysków z najmu.

Zabezpieczenie w umowach najmu

Ostrożne i doświadczone podmioty zabezpieczają się w umowach najmu. Na przykład, umowy mogą zawierać długi okres najmu z karą za wcześniejsze wypowiedzenie. Umowy pomiędzy dwoma podmiotami są zazwyczaj bardzo skomplikowane i szczegółowe, ale to także pomaga jasno oszacować ryzyka i ewentualne koszty, które mogą się pojawić. Dzięki takim działaniom inwestycja jest lepiej policzona, a więc bezpieczniejsza i bardziej rentowna. Nad takimi umowami i ich zapisami pracuje często cały zespół ludzi po obu stronach, jest to zatem gwarant udanej inwestycji.

 

Korzyści dla inwestorów w nieruchomości komercyjne

Inwestowanie w nieruchomości komercyjne oferuje długoterminową stabilność zysków. Umowy najmu z wiodącymi korporacjami są korzystne i przynoszą stabilne zyski. To sprawia, że inwestowanie w nieruchomości jest atrakcyjną opcją dla inwestorów. Wypracowane korzystne warunki umów pozwalają także na dobrze skalkulowanie całego przedsięwzięcia.

 

Stabilność branży spożywczej w obliczu kryzysów

Odporność branży spożywczej na pandemię i kryzysy

Mimo, że kryzys pandemii COVID-19 w Europie wydaje się być za nami, jego skutki wciąż odczuwamy, przerwane łańcuchy dostaw to tylko jeden z wielu przykładów. Następnie wojna na Ukrainie przyniosła kolejne wyzwania, w tym kryzys migracyjny i inflację. Te trudności dotknęły większość przedsiębiorców, zmuszając je do ograniczenia działalności lub likwidacji. Jednym z wyjątków jest bardzo dobrze się mająca branża spożywcza, która wykazała się wyjątkową odpornością.

 

Rekordowe wyniki branży spożywczej w trudnych czasach

W 2020 roku, mimo pandemii, branża spożywcza odnotowała rekordowy wzrost o 10%. To świadczy o jej stabilności i odporności na kryzysy. Sklepy spożywcze pomimo częściowych obostrzeń odnosiły sukcesy nawet w najtrudniejszych okresach, takich jak lockdowny czy aktualnie konflikt zbrojny. Inwestorzy w oparciu o te dane zdecydowanie śmielej sięgają po współprace na różnych płaszczyznach z branżą spożywczą. Biznes oparty o współpracę z podmiotami powiązanymi z branża spożywczą cechuję się zatem większą odpornością, a co za tym idzie bezpieczeństwem.

 

Branża spożywcza jako gwarant opłacalności inwestycji w nieruchomości komercyjne

Branża spożywcza jest jedną z najbardziej stabilnych i odpornych na kryzysy. To czyni ją atrakcyjnym najemcą dla inwestycji w nieruchomości komercyjne. Dzięki współpracy z wiodącymi sieciami sklepów spożywczych Benefit Creators, może oferować inwestorom stabilność i bezpieczeństwo. Wypracowane relacje biznesowe z większością wiodących podmiotów w branży pomaga negocjować korzystne warunki w umowach najmu. Podmioty te mają pewność, że oferowane przez na nieruchomości są gwarantem ich wysokich obrotów.

Bezpieczeństwo i stabilność to podstawa

Benefit Creators zawiera umowy najmu na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. To pomaga dobrze skalkulować całe przedsięwzięcie. Zapewnia stabilność i bezpieczeństwo inwestycji na której wszystkich bardzo zależy. Podmiot z branży spożywczej jako najemca dodatkowo ugruntowuje tę cechy co czyni późniejszą ofertę inwestycyjną jeszcze bardziej atrakcyjną.

 

Dywersyfikacja najemców w parkach handlowych jako klucz do sukcesu

Znaczenie dywersyfikacji najemców

Dobrze rozumiane inwestowanie w nieruchomości komercyjne przypomina stabilny stół. Podobnie jak stół może wymagać jednej lub czterech nóg do stabilności, różnorodni najemcy w parku handlowym zapewniają sukces inwestycji. Dywersyfikacja najemców jest fundamentem stabilnych zysków. Atutem takiego działania jest także to, że do jednego sklepu może wejść klient, który jednak nie planował do niego wchodzić, ale z uwagi na sąsiedztwo, jest szansa, że zrobi zakupu u obu podmiotów. To bardzo ważne z punku widzenia najemcy.

 

Rola najemców w przyciąganiu klientów

Najemcy z rozpoznawalnymi markami przyciągają klientów do całego parku handlowego. Ich obecność zwiększa atrakcyjność miejsc i przyczynia się do sukcesu komercyjnego. To istotne dla efektywności i rentowności inwestycji w nieruchomości. Ponadto duży sieciowy najemca, bardzo często przyprowadza drobnych najemców jak sieci bankomatów pacz komatów, automatów vendingowych czy nawet drobną gastronomię. To wszystko pozwala generować większe zyski.

 

Inwestowanie w nieruchomości komercyjne: wykraczanie poza tradycyjne lokaty

Rozszerzanie horyzontów inwestycyjnych z nieruchomościami komercyjnymi

Inwestowanie w nieruchomości komercyjne to nie tylko alternatywa dla lokat bankowych. To także sposób na wykorzystanie przestrzeni i generowanie dodatkowych zysków. Doświadczona firma specjalizująca się komercjalizacji nieruchomości potrafi bardzo dobrze zagospodarować przestrzeń wokół nieruchomości, zwiększając jej wartość. Warto także powiedzieć sobie jasno, że przejście z inwestowania na lokatach bankowych na inwestowanie w nieruchomości to duży krok. I chociaż może to być bardzo niekomfortowe, bo należy pamiętać, że zawsze chodzi o to, że powierzamy komuś własne oszczędności, to doświadczenie pokazuję, że kto już tego spróbował na pewno nie żałuje.

 

Inwestowanie w nieruchomości komercyjne to przyszłość

Inwestowanie w nieruchomości komercyjne zyskuje na popularności. Jest to efekt wyższej opłacalności w porównaniu do innych form inwestycji. Rynek ten jest jednak mniejszy niż rynek mieszkań czy lokat, więc dostępność ofert może szybko maleć. Warto zatem się spieszyć i móc wybrać w pełnej oferty, a nie z tego co zostało. Nieruchomości mają to do siebie, że nie buduję się ich codziennie i nie powstają na zawołanie, sprawia to, że nie potrzeba wielu chętnych aby nasycić rynek.

 

Dlaczego warto wybrać inwestowanie z Benefit Creators?

Benefit Creators oferuje atrakcyjne warunki inwestycyjne w nieruchomości komercyjne. Nasz zespół to mieszanka doświadczenia, młodości, wiedzy i umiejętności. To skuteczny przepis na efektywne projekty. Tym co nas charakteryzuje to, bardzo personalne podejście do każdego klienta. Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy. Można wnieść zarówno duże kwoty swoich oszczędności, jak i kwoty mniejsze i zakup jedynie udziałów w nieruchomości. Można także zaproponować wkład w postaci działki na której powstanie komercyjny obiekt. Skontaktowanie się z nami teraz może zapewnić dostęp do najlepszych ofert i umożliwić osiąganie zysków bez żadnych obaw.

Pozostaw komentarz