Inwestowanie w nieruchomości czy lokaty?

Gdy zdecydujemy się inwestować swoje oszczędności, stajemy przed wyborem rodzaju inwestycji. Możliwości jest mnóstwo ale skupmy się na najpopularniejszych. W Polsce więc zajmiemy się porównaniem pomiędzy tradycyjnymi depozytami bankowymi, a inwestowaniem w nieruchomości. Wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe, a także perspektywa, która pomimo zapewnień poprawy sytuacji przez polityków, nie napawa optymizmem. To wszystko prowadzi do tego, że wzbranianie się przed inwestowaniem, jest niejako wyrokiem na nasz kapitał. Czy inwestowanie w nieruchomości zatem jest lekiem na całe zło?

 

Analiza sytuacji w kraju

Warto podkreślić, że Polska jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce, stabilnej sytuacji politycznej i rosnącej atrakcyjności dla inwestorów. Jest to kontekst, w którym wielu Polaków zastanawia się, jak najlepiej pomnożyć swoje oszczędności. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy dokładnie przyjrzeć się dwóm kluczowym aspektom – stopom procentowym oraz inflacji, a także analizować korzyści i ryzyko związane z inwestowaniem w nieruchomości.

A więc – stopy procentowe w Polsce, we wrześniu wynoszą 6,5%. To istotny punkt odniesienia dla osób rozważających depozyty bankowe jako formę ulokowania kapitału. Jednak, jak pokaże analiza, realna stopa zwrotu z tych depozytów może być niższa niż mogłoby się wydawać, ze względu na wysoki poziom inflacji, która sięgała 10,1% w sierpniu 2023 roku. Analizując drugą najpopularniejsza formę inwestowanie, czyli nieruchomości których ceny w Polsce rosną w tempie przewyższającym inflację. To sugeruje, że inwestowanie w nieruchomości może oferować lepsze perspektywy wzrostu kapitału w porównaniu do tradycyjnych depozytów bankowych.

Nie można jednak zapominać o ryzyku związanym z inwestycjami w nieruchomości, które chociaż może wydawać się minimalne to jednak istnieje. Ale jak w takim razie definiować inwestycje? Nie da się przecież nazywać inwestowania inwestowaniem bez zgody na chociażby minimalne ryzyko. Zatem jak skategoryzować w tym momencie depozyty bankowe, które chociaż jeszcze pomnażają nasz kapitał to w efekcie pomimo liczbowo większej ilości pieniędzy to jego wartość nabywcza w czasie trwania lokaty spadnie. Wracając do nieruchomości warto również uwzględnić dodatkowe argumenty za inwestowaniem w nieruchomości, takie jak ich ograniczone ryzyko, a więc stabilne źródło dochodu w postaci czynszu oraz wysoki potencjał wzrostu cen.

 

Stopy procentowe w Polsce

We wrześniu 2023 roku stopy procentowe w Polsce zostały obniżone do wciąż bardzo wysokiego poziomu 6,5%. To ważne odniesienie dla inwestorów poszukujących bezpiecznych miejsc ulokowania swoich oszczędności. Na pierwszy rzut oka, ta stopa może wydawać się atrakcyjna, szczególnie w porównaniu do okresów historycznych, gdy stopy były znacznie niższe. Jednakże, aby dokładnie ocenić opłacalność depozytów bankowych, musimy wziąć pod uwagę jednocześnie wysoki poziom inflacji w Polsce.

 

Inflacja w Polsce

W sierpniu 2023 roku inflacja w Polsce wyniosła aż 10,1%, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do lat poprzednich, ale tendencja mimo wszystko jest spadkowa. Czy gospodarka odpowie na obniżenie stóp procentowych dalszym spadkiem poziomu inflacji -tego nie wiemy. Ale jeśli inflacja będzie dalej spadać to możemy być raczej pewnie, że już nie w takim tempie. Warto zaznaczyć, że to, co może wydawać się zyskiem z lokaty na pierwszy rzut oka, może zostać znacząco zredukowane przez spadająca wartość pieniądza w czasie trwania lokaty. Oznacza to, że realna stopa zwrotu z depozytów bankowych jest niższa niż nominalnie deklarowana, a inwestorzy mogą zauważyć, że ich pieniądze tracą na wartości w miarę upływu czasu.

 

Wpływ stóp procentowych i inflacji

To stanowi istotny punkt odniesienia w kontekście decyzji inwestycyjnych. Inwestorzy muszą uwzględnić, że choć mogą otrzymywać odsetki na swoich depozytach, to ich kapitał może tracić na wartości, jeśli inflacja pozostaje na wysokim poziomie. Wysoki poziom inflacji nie przeszkadza natomiast rynkowi nieruchomości, których to wartość mimo wszystko rośnie szybciej niż inflacja. Nie patrząc na inflację nieruchomość może także generować zysk poprzez najem lub dzierżawę. Ta możliwość chyba już doszczętnie rozprawia się z wątpliwościami, które do tej pory mogły się pojawiać, idąc nawet dalej nie ma chyba sensu dalsza próba porównywania obu możliwości zagospodarowania środków.

 

To może depozyty?

Depozyty bankowe, jako tradycyjna i bezpieczna forma inwestycji, mają swoje atuty, ale także ograniczenia. Ryzyko związane z depozytami bankowymi jest zazwyczaj bardzo niskie, ponieważ pieniądze są przechowywane w instytucji finansowej, która jest chroniona przez system bankowy i rządowe gwarancje depozytów do określonej kwoty. Powiedzenie „pewne jak w banku”, nie wzięło się z niczego, w końcu gdzie nasze pieniądze nie mają być bezpieczniejsze jak właśnie nie w banku. Jednak, jak już wspomnieliśmy, depozyty bankowe mają swoje ograniczenia. Realna stopa zwrotu z tych inwestycji może być znacząco obniżona przez inflację. Oznacza to, że choć kapitał może być bezpieczny, jego wartość nabywcza z czasem maleje. Inwestorzy, którzy trzymają duże sumy pieniędzy na depozytach bankowych, doświadczają aktualnie utraty siły nabywczej swojego kapitału.

 

Czy może jednak inwestowanie w nieruchomości?

Inaczej jest w przypadku nieruchomości inwestowanie w nie niesie ze sobą różne rodzaje ryzyka, ale oferuje również pewne unikalne korzyści. Jednym z głównych rodzajów ryzyka jest ryzyko rynkowe, które wiąże się z fluktuacjami cen nieruchomości. Mimo że w Polsce odnotowujemy stały wzrost cen nieruchomości, nie można wykluczyć spadków lub okresów stagnacji. Inwestorzy muszą być przygotowani na długoterminowe podejście i możliwość zmian w wartości nieruchomości. Jednak nieruchomości oferują również inne rodzaje zabezpieczeń przed ryzykiem. Na przykład, nieruchomości mogą generować stabilny dochód z czynszu, który może być waloryzowany o wskaźnik inflacji. Nawet w okresach spadających cen nieruchomości, wynajem może zapewnić stały przepływ gotówki, co jest korzystne w kontekście planowania finansowego. Ponadto, zejdźmy trochę na ziemi nieruchomości w Polsce ciągle mają potencjał wzrostu cen i nie zanosi się na to, żeby się to zmieniło, co może przynieść zyski w dłuższym okresie.

 

Ryzyko a Potencjał Wzrostu

Analizując potencjał wzrostu kapitału z depozytów bankowych jest ograniczony przez niskie stopy procentowe i wpływ inflacji. Inwestorzy, którzy trzymają swoje oszczędności na depozytach, mogą doświadczyć stopniowej utraty wartości swojego kapitału. W obecnych warunkach rynkowych, realna stopa zwrotu z depozytów bankowych może być niewielka, jeśli w ogóle istnieje. Sprawia to, że jest to mniej atrakcyjna opcja, żeby nie powiedzieć całkowicie nieatrakcyjna dla tych, którzy szukają ochrony lub nawet najmniejszego wzrostu kapitału. Trzeba powiedzieć jasno, że w tym momencie depozyty bankowe skierowane są do osób, którym odpowiada ryzyko bliskie zeru, ale godzą się na wolniejszą, niż w przypadku przysłowiowego trzymania pieniędzy w skarpecie, utratę siły nabywczej pieniądza.

Natomiast nieruchomości w Polsce nadal cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów. Pomimo pewnych ryzyk związanych z możliwością fluktuacji cen, historia rynku nieruchomości wskazuje na trwały wzrost. Wzrost cen nieruchomości najczęściej przewyższają inflację, co oznacza, że inwestowanie w nieruchomości może oferować potencjał znacznego wzrostu kapitału. Dodatkowym atutem nieruchomości jest możliwość generowania dochodu z czynszu. To źródło stałych przepływów gotówki, które mogą pomóc w pokryciu kosztów utrzymania nieruchomości oraz przyczynić się do zwiększenia ogólnego dochodu z inwestycji.

 

Wybór Inwestycji

Po dokładnej analizie ryzyka i potencjału wzrostu depozytów bankowych i nieruchomości, przyszedł czas na podjęcie decyzji inwestycyjnej. Wybór między tymi dwiema opcjami zależy od wielu czynników, które obejmują cele inwestycyjne, horyzont czasowy oraz poziom akceptowanego ryzyka.

 

Analiza plusów i minusów

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej warto zastanowić się nad swoimi celami inwestycyjnymi. Jakie rezultaty chcemy osiągnąć poprzez inwestowanie swojego kapitału? Oto kilka typowych celów, które mogą wpłynąć na wybór między depozytami bankowymi a nieruchomościami:

  • Bezpieczeństwo kapitału: Jeśli głównym celem jest zachowanie kapitału i minimalizacja ryzyka. Jeśli nie zaprzątamy sobie głowy spadkiem siły nabywczej kapitału pierwotnie zainwestowanego to depozyty bankowe mogą być odpowiednią możliwością ze względu na ich niskie ryzyko.
  • Wzrost kapitału: Jeśli inwestor dąży do zwiększenia swojego kapitału w dłuższej perspektywie czasu to wybór jest prosty. Nieruchomości oferują większy potencjał wzrostu cen w porównaniu do depozytów bankowych. Ponadto wcześniej wspomniana możliwość czerpania zysków z czynszów, determinuje wybór inwestycji.
  • Dochód pasywny: Oba sposoby, mogą być pasywnym rodzajem inwestowania, Depozyty nam to niejako narzucają. W nieruchomościach na szczęście mamy wybór. Czy być aktywnym uczestnikiem inwestowania poprzez na przykład inwestowania w nieruchomości na wynajem i samodzielną obsługę tych nieruchomości. Czy może zainwestować określoną sumę z pomocą specjalistów, którzy wszystkim się za Nas zajmą – jak to miejsce na przykład w przypadku zakupu części parku handlowego czy sklepu. Osoby szukające stałego przepływu gotówki mogą skorzystać z inwestycji w nieruchomości, które generują dochód z czynszu.
  • Dywersyfikacja portfela: Inwestorzy mogą również rozważyć dywersyfikację swojego portfela, łącząc różne rodzaje inwestycji, takie jak nieruchomości i instrumenty finansowe. Łączyć można sposoby inwestowania bardzo bezpieczne i ryzykowne lub z dwóch niezależnych od siebie segmentów gospodarki. Sposobów jest mnóstwo, a wszystko zależy od możliwości, oczekiwań, doświadczenia i umiejętności inwestora.

 

Depozyt kontra inwestowanie w nieruchomości

Bardzo ważnym aspektem inwestowania jest także horyzont czasowy, który jest kluczowym czynnikiem w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Oto kilka aspektów związanych z horyzontem czasowym:

  • Krótkoterminowe cele: Jeśli inwestor ma krótkoterminowe cele, takie jak ochrona środków przed inflacją lub zabezpieczenie w najmniejszym stopniu kapitału przed utratą wartości. Depozyty bankowe mogą być odpowiednie ze względu na ich likwidność i bezpieczeństwo.
  • Długoterminowe cele: Dla inwestorów z długoterminowym horyzontem czasowym, takim jak oszczędzanie na emeryturę lub budowa długoterminowego portfela inwestycyjnego.  Nieruchomości stanowią atrakcyjną opcję ze względu na potencjał wzrostu cen i dochód z czynszu.

 

Ostatecznie więc inwestujmy…

Podczas gdy analizowaliśmy depozyty bankowe i inwestowanie w nieruchomości, wnikliwie przyjrzeliśmy się różnym aspektom tych dwóch opcji inwestycyjnych. Kluczowym wnioskiem jest to, że wybór na dzień dzisiejszy zależy oczywiście od indywidualnych celów inwestycyjnych, horyzontu czasowego i tolerancji na ryzyko. Ale ciężko mając na uwadze sytuację gospodarczo-finansową, na stwierdzenie, że na ten moment depozyty bankowe są dla kogoś korzystne. Pokuszę się o osobistą opinię, że depozyty bankowe są w tym momencie skrojone, pod osoby, które z różnych przyczyn albo nie mają wiedzy inwestycyjnej i nie chcą jej pozyskiwać. Mogą to być także produkty skrojone dla osób które nie chcą otworzyć się na fakty i są zapatrzone w magie rosnących bezproduktywnie cyfr na koncie. Dlaczego bezproduktywnie? Ponieważ niestety nie przekłada się to na efekt w postaci wzrostu siły nabywczej tego co udało się zgromadzić.

 

Ale mądrze inwestujmy…

Reasumując, rozważając obecny klimat inwestycyjny, można dojść do wniosku, że depozyty bankowe, choć bezpieczne, stają się nie opłacalne. W obliczu inflacji i wysokich stóp procentowych, realna stopa zwrotu z depozytów może być minimalna, a nawet ujemna. Dla osób, które nie angażują się w bardziej złożone strategie inwestycyjne lub nie posiadają wiedzy finansowej, depozyty bankowe mogą wydawać się atrakcyjne ze względu na ich prostotę i bezpieczeństwo. Jednakże, trzeba zrozumieć, że gromadzenie kapitału na koncie oszczędnościowym może prowadzić do utraty siły nabywczej. Kapitał ten z biegiem czasu, zwłaszcza w obliczu wysokiej inflacji będzie tracić. To dlatego depozyty bankowe mogą być bardziej odpowiednie dla tych, którzy przedkładają zachowanie kapitału nad jego realnym wzrostem lub po prostu boją się ryzyka związanego z innymi formami inwestycji.

Oczywiście dla osób poszukujących długoterminowego wzrostu kapitału i generowania pasywnego dochodu, inwestowanie w nieruchomości powinno być bardziej atrakcyjną opcją. Warto zauważyć, że pomimo pewnych ryzyk związanych z rynkiem nieruchomości, cena nieruchomości w Polsce nadal rośnie, przewyższając inflację. Dodatkowo, możliwość generowania dochodu z czynszu sprawia, że inwestowanie w nieruchomości jest bardziej dynamiczną i opłacalną opcją.

 

Podsumowanie

Ostateczny wybór między depozytami bankowymi a inwestowaniem w nieruchomości zawsze będzie zależał od indywidualnych okoliczności i celów. Niemniej jednak, warto zachować świadomość, że statyczność depozytów bankowych może prowadzić do utraty wartości kapitału w długim okresie. W dzisiejszym dynamicznym otoczeniu finansowym, poszerzanie swojej wiedzy inwestycyjnej i rozważanie alternatywnych opcji inwestycyjnych jest kluczowe dla osiągnięcia celów. Warto być elastycznym i otwartym na różne możliwości, aby efektywnie zarządzać swoimi finansami i osiągnąć sukces inwestycyjny.

Trzeba także pamiętać, że inwestycje to proces dynamiczny, który ewoluuje wraz z czasem. Dlatego ważne jest stałe monitorowanie portfela inwestycyjnego i dostosowywanie go do zmieniających się okoliczności życiowych i finansowych. Nie ma w końcu jednej idealnej inwestycji, która odpowiadałaby wszystkim. Pamiętajmy także o tym, że inwestycje to bardzo często długoterminowy proces, który wymaga cierpliwości i elastyczności. Ważne jest podejmowanie decyzji opartych na rzetelnej analizie i dbałość o swoje finanse. Warto również być otwartym na naukę i ewoluować wraz z rynkiem finansowym, aby osiągnąć sukces inwestycyjny.

Pozostaw komentarz